MUDr. František Cibulka

CIBU-MED s.r.o.

Zakladatelská 975/22
735 06 Karviná - Nové Město
Firemní telefon: +420 596 380 622
IČ: 27820076Co je aktuálního u nás?

 
Vstup do čekárny a ordinace jen s ochranou rouškou či respirátorem
 
 
Aktuální informace:
 
od 1.1.2023 upravena telefonická komunikace pacientů s ordinací (objednávání k vyšetření, vypisování elektron. receptů, administrativní požadavky apod. …)

v době 9:00 hodin – 10:30 hodin na telef. čísle 596 380 622

ordinace v době vánočních svátků:

ve dnech 22.12.2022 – 2.1.2023

ordinační hodiny od 7:30 hodin do 10:00 hodin

dne 23.12.2022 a dne 30.12.2022 ……. dovolená

 

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. František Cibulka

Ordinace praktického lékaře pro dospělé s atestací vyššího stupně MUDr. Františka Cibulky.

Nachází se v Areálu Karvinské hornické nemocnice a.s.

www.khn.cz 

 

MUDr. František Cibulka poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru praktického lékařství pro dospělé.

  • možnost individuálního objednání k lékaři na konkrétní hodinu
  • široká laboratorní diagnostika - odběry krve, moče, jiných biologických materiálů, mikrobiologická vyšetření, specializ. odběry stran pracovní zátěže po dohodě pro firmy aj.
  • očkování proti vybraným patogenům a nemocem
  • komplexní preventivní prohlídky pro smluvní partnery (vstupní, výstupní, periodické, mimořádné a další)
  • posudková činnost ve vztahu k pracovnímu zařazení
  • spolupráce s oddělením pracovního lékařství a oddělením chorob z povolání KHN a.s.
  • spolupráce s klinikami nemocí z povolání
  • spolupráce se soudními znalci a účast při hygienickém šetření na pracovištích povrchových i v podzemí
  • přednášková, osvětová a školící činnost v oblasti zdravotnictví
  • konzultace pro komerční pojišťovny

Cena za služby MUDr. František Cibulka

Úhrada výkonů u praktického lékaře nehrazených zdravotními pojišťovnami

od dne 1. 4. 2018  

 Lékařská prohlídka vstupní do zaměstnání

  riziko 600,- Kč

 

  mimo riziko 500,- Kč

 

  brigáda 250,- Kč

 

  mimořádná 500,- Kč

 Lékařská prohlídka

  noční práce 150,- Kč

 

  způsobilost k práci v riziku profesní

  (jeřábník, vazač, práce ve výškách, 

  v kolejišti) 250,- Kč

 

  rekondiční pobyty 150,- Kč

 

  vydání řidičského průkazu 500,- Kč 

 

  vydání zbrojního průkazu 500,- Kč

 

  vydání zdravotního průkazu 250,- Kč

 

  ověření zdravotní způsobilosti ke studiu,

  k výkonu práce na vlastní žádost 200,- Kč

 Potvrzení pro potřeby pojišť. Kooperativy

  700,- Kč

 Vystavení zprávy pro pojišťovnu, bolestné při úrazu

  300 - 600,- Kč

 Potvrzení (na vlastní žádost) - úřad práce, soudní řízení, apod.

  200 - 600,- Kč

 Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání (+ fotokopie) 

  150 - 250,- Kč

 Opis dokladu, žádanky, PN apod. při ztrátě

  50 - 100,- Kč

 Potvrzení pro právní a mzdové odd.

  100,- Kč

 Odeslání zdravotní dokumentace včetně poštovného v ČR

  70,- Kč

 Školení a přezkoušení pracovníků - první pomoc

  150 - 300,- Kč

 Očkování (klíšť. encefalitida, hepatitida apod.)

 = cena očkovací látky + aplikační výkon dle ZP

  cca 200,- Kč

 Neurgentní vyšetření vyžádané mimo ordinační hodiny

  90,- Kč

 

Pozn.:

Pacienti docházející řádně na prohlídky (preventivní, dispenzární...) mohou mít při platbách slevy!

Kde nás najdete?